ziticq

-不浪漫网名-

北京市 字体爱好者
  

关闭

还能输入140个字 

2018字体总结

原创作品  字体专辑       发布时间:2019-01-05     © 版权       举报

请输入举报理由

10583

2018 无奈的一年 无论生活或工作 出去的时间多了 接触电脑的时间少了 断断续续的自学 对于我这行外之人 已是奢求 可人生就这样 无法改变就去适应吧 2019 未完待续。。。 加油

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分享:
其他作品
查看全部