ziticq

小雨啊

山东省 艺术工作者

字体小结

原创作品  字体专辑       2019-01-29     © 版权       举报

请输入举报理由

10155

—— 2018年是很幸运的一年,从迷茫到坚定,从徘徊到行动,在设计的路上跌撞前行。感谢支持我的家人、老师和朋友们,爱你们,笔芯。 —— 设计如逆水行舟,不进则退。 祝爱设计的你我都越来越好,2019加油鸭!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他作品
查看全部
10年专注研发5大字体品牌产品

给设计师带来更多创作价值 - 课游视界 × 字体传奇 × 张家佳字体团队出品