ziticq

康康不加香菜

浙江省 字体设计师

支持疫情的手写字-附PSD源文件-免费使用

转载作品  艺术字体       2020-02-24     © 版权       举报

请输入举报理由

26535

为支持疫情写的一些标语,给大家免费使用,也算尽一份小小的心意, 祝大家百毒不侵,诸邪莫近,工作顺利! 右下角-百度网盘 提取码:cpc9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他作品
查看全部
10年专注研发5大字体品牌产品

给设计师带来更多创作价值 - 课游视界 × 字体传奇 × 张家佳字体团队出品