ziticq

小脸猪

北京市 字体设计师
  发私信

关闭

还能输入140个字 

字评-东北话(二)

原创作品  字体专辑       发布时间:2020-05-29     © 版权       举报

请输入举报理由

9742 2 8

东北话——继续 - 一个民风剽悍,性格直爽的民族 - 一些列特有的语言文化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+帅 8

分享:
其他作品
查看全部

已有 2 人评论留言

来啦!给我留个言吧!

立即登录   

谢谢
厉害!
厉害!