ziticq

白鸽Bygoo

广东省 字体设计师

白鸽丨字库参赛字样+手写字体│2020第11发]

原创作品  其他字体       2020-07-16     © 版权       举报

请输入举报理由

7203

— 一是懒,二是没自信,所以从来没有主动参加过什么比赛。 今年反思了一下,就在方正比赛截稿当天,才把以前做过的设计找一款风格,赶紧做了字样,在截稿前几分钟投出去了。 当然会报着希望等待结果,但又知道自己的能力到哪,所以也预计空手而回。 难得说多了几句话,就这样吧。 皇天不负苦心人! — ©️白鸽手创

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他作品
查看全部
10年专注研发5大字体品牌产品

给设计师带来更多创作价值 - 课游视界 × 字体传奇 × 张家佳字体团队出品