ziticq

光源

浙江省 字体设计师

光源手写 · Q版可爱字(2)

原创作品  卡通字体       2021-09-02     © 版权       举报

请输入举报理由

1640

光源 · 手写字体 —— 工具:Procreate —— 后期:Photoshop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他作品
查看全部
10年专注研发5大字体品牌产品

给设计师带来更多创作价值 - 课游视界 × 字体传奇 × 张家佳字体团队出品