ziticq

黄陵野鹤

北京市 字体设计师
  发私信

关闭

还能输入140个字 

{白墨研字} 黄陵野鹤-汉字书法解构系列

原创作品  字体专辑       发布时间:2021-09-13     © 版权       举报

请输入举报理由

6729 0 3

汉字的应用在书法的板块有很多的呈现形式,因为汉字的发展经历了甲骨文,篆书,隶书,行书,草书,楷书等不同的形态阶段,给汉字的应用设计提供了非常好的基石。这次通过一些单字行书的应用探索来做一次呈现。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+帅 3

分享:
其他作品
查看全部

已有 0 人评论留言

来啦!给我留个言吧!

立即登录