ziticq

刘小乱

天津市 字体设计师
  

关闭

还能输入140个字 

9月字设 | 2021

原创作品  创意字体       发布时间:2021-09-15     © 版权       举报

请输入举报理由

7259

DESIGN CONTENTS 设计内容:每日一字/创意设计 TYPEFACE DESIGN 字体设计:刘小乱 — 黄花丛畔绿尊前, 犹有些些旧管弦。 偶遇闰秋重九日, 东篱独酌一陶然。 自从九月持斋戒, 不醉重阳十五年。 — 每日一字已经坚持了708天, 希望这份坚持可以一直下去, 做字我是认真的。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分享:
其他作品
查看全部