ziticq

刘小乱

天津市 字体设计师
  私信

关闭

还能输入140个字 

11月字设 | 2021

原创作品  创意字体       发布时间:2021-11-12     © 版权       举报

请输入举报理由

5911

DESIGN CONTENTS 设计内容:每日一字/创意设计 TYPEFACE DESIGN 字体设计:刘小乱 — 当时开向杏花後, 今日绽当梅萼前。 不畏雪霜何太甚, 繁英如火满枝燃。 — 每日一字已经坚持了761天, 希望这份坚持可以一直下去, 做字我是认真的。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+帅 2

分享:
其他作品
查看全部