ziticq

争新手书

上海市 字体设计师

手写书法字体设计(第22回)

转载作品  手写字体       2022-01-12     © 版权       举报

请输入举报理由

633

工具:狼毫、兼毫、羊毫毛笔、宣纸 后期:Photoshop、adobeillustrator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他作品
查看全部
10年专注研发5大字体品牌产品

给设计师带来更多创作价值 - 课游视界 × 字体传奇 × 张家佳字体团队出品