ziticq

吉禾三刀

北京市 字体设计师
  

关闭

还能输入140个字 

《登月》字体设计

原创作品  艺术字体       发布时间:2022-01-25     © 版权       举报

请输入举报理由

120

《登月》字体设计, 接到项目时,脑子里会有想要书写和设计的样子, 后面再实际设计中会出现不断尝试的过程,设计起来也会有过瘾的感觉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分享:
其他作品
查看全部