ziticq

张家佳设计

北京市 品牌设计师

兰博基尼俱乐部开幕典礼-用了我的字体传奇特战体

原创作品  字库字体       2024-02-27     © 版权       举报

请输入举报理由

765

兰博基尼俱乐部中国开幕典礼2023-向金牛座之心前进-标题字使用的是我们的 字体传奇特战体 视频图片来源 白冰 https://www.douyin.com/user/MS4wLjABAAAAKmoXR2meL6sPH1yO7Xdbg82NAc-wGe7XliWXXudB_N0?modal_id=7315041374557048083

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他作品
查看全部
10年专注研发5大字体品牌产品

给设计师带来更多创作价值 - 课游视界 × 字体传奇 × 张家佳字体团队出品