ziticq

张家佳设计

北京市 品牌设计师

7月商业字体字形标志设计案例总结

原创作品  字体专辑       2018-07-16     © 版权       举报

请输入举报理由

335069

以下作品为这一两年做过的一些新老案例,也有之前没有发过的一些案例,每一个阶段都会有让我们轻松而又紧张过程,或许这就是人生路慢而抗压,在我们做设计的这条路上从未放松过,这也是我们为梦想继续燃烧的精神吧。 有五百八百的,也有三千五的案例,不同需求的设计者定位不同,俗话说的好,活好又便宜,案例做多了一年都不用上班了,就是这个道理吧。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他作品
查看全部
10年专注研发5大字体品牌产品

给设计师带来更多创作价值 - 课游视界 × 字体传奇 × 张家佳字体团队出品