ziticq

东尚设计

浙江省 平面设计师

标志 | 仲夏 集

原创作品  标志设计       2019-07-15     © 版权       举报

请输入举报理由

12320

标志 | 仲夏 集 - 趁夏日的阳光还未那么刺眼 作了近两个多月的总结 - 对事物的理解 对平面的审美 对美学的态度 对行业的理解 对企业的方向 对品牌调性的把控 甚至是用心程度 都决定着设计输出的结果 拒绝平庸,致力于美学设计与创造 一直为解决问题努力前行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他作品
查看全部
10年专注研发5大字体品牌产品

给设计师带来更多创作价值 - 课游视界 × 字体传奇 × 张家佳字体团队出品