ziticq

刘小乱

天津市 字体设计师
  发私信

关闭

还能输入140个字 

字体设计-家居篇

原创作品  字体专辑       发布时间:2021-08-23     © 版权       举报

请输入举报理由

7869 0 9

DESIGN CONTENTS 设计内容:创意字体 TYPEFACE DESIGN 字体设计:刘小乱 — 一次新的字体设计尝试, 灵感全部来源于日常生活, 那就先从家居板块入手了。 — 希望这份坚持可以一直下去, 做字我是认真的。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+帅 9

分享:
其他作品
查看全部

已有 0 人评论留言

来啦!给我留个言吧!

立即登录