ziticq

返朴歸真

宁夏 字体设计师
  私信

关闭

还能输入140个字 

書法字记

原创作品  手写字体       发布时间:2021-11-02     © 版权       举报

请输入举报理由

197 0 1

十一月份手写书法字形 - 工具:羊毫丨狼毫丨兼毫 - 纸张:生宣丨毛边纸 - 后期:Photoshop丨 Illustrator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+帅 1

分享:
其他作品
查看全部

已有 0 人评论留言

来啦!给我留个言吧!

立即登录