ziticq

争新手书

上海市 字体设计师

手写字体设计(第19回)

转载作品  手写字体       2021-12-30     © 版权       举报

请输入举报理由

537

人间有仙品,茶为草木珍, 美誉入杯樽,茶之荣也; 浓茶解烈酒,淡茶养精神, 花茶和肠胃,清茶滤心尘,茶之德也。 工具:狼毫、兼毫、羊毫毛笔、宣纸 后期:Photoshop、adobeillustrator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他作品
查看全部
10年专注研发5大字体品牌产品

给设计师带来更多创作价值 - 课游视界 × 字体传奇 × 张家佳字体团队出品